Vrácení zboží

Vrácení zboží / Odstoupení od smlouvy

 

• Zboží lze vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od zakoupení.

• Zboží musí být v originálním obalu a nepoškozené.

• Pokud není vrácene zboží v původním stavu, nemusí být zákazníkovi vrácena kompletní částka, kterou za něj zaplatil.

• Využité Věrnostní slevové body WCR si nelze jakkoliv zpět nárokovat.

• Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

• Platby se snažíme vrátit v co nejkratším termínu, nejpozději do 14 dnů od vrácení zboží a odstoupení od smlouvy.

• Vrácení zboží podléhá smluvním podmínkám https://www.booth.cz/vop/

 

Podmínky pro vrácení zboží:

Ke vrácenému zboží je zapotřebí vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a vyplnění formulář k odstoupení. 

 

Zboží vracejte vždy na adresu:

VIDEOBOARD CZ s.r.o.

Booth.cz - vrácení zboží

Podbabská 1112/13

Praha

160 00

---------------------------------------

 

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, pokud byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Přihlásit se
0 Kč