Souhlas se zpracováním osobních údajů

Výběrem volby "Souhlasím" v poli "Souhlas se zpracováním osobních údajů" udělujete společnosti

VIDEOBOARD CZ s.r.o.

se sídlem Podbabská 1112/13, Praha 6 - Bubeneč

identifikační číslo: 28462378

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, není to oddíl B , ale C, vložka 143279

(dále jen „Videoboard Bohemia s.r.o.“) souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, požadovaný Nařízením EU 2016/679 (GDPR), v následujícím rozsahu:

 

1) Rozsah zpracování osobních údajů 

 

Osobní údaje subjektů údajů (zákazníka), které budou shromažďovány a dále zpracovávány, zahrnují: 

•  jméno a příjmení, rodné příjmení, druhé příjmení,  tituly; 

•  druh zboží, výše obratu, druh zboží, slevy,... 

•  technické údaje, jako je IP adresa, nebo souhlas s používáním cookies

•  kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa, telefonní kontakt,...

 

Osobní údaje získala společnost Videoboard Bohemia s.r.o. na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu mezi Vámi a VIDEOBOARD CZ s.r.o.

 

Internetový obchod je společností Videoboard Bohemia s.r.o. provozován na internetové adrese www.booth.cz a to prostřednictvím webového rozhraní.

 

2) Účel a způsob zpracování

 

Společnost Videoboard Bohemia s.r.o. prohlašuje, že osobní údaje zákazníka budou zpracovány přiměřeně, relevantně a omezeně, v různých časových intervalech zpracovávány korektně, aktuálně zákonným a transparentním způsobem, a to za účelem vyřízení objednávky a kontrolních mechanismů ve společnosti, jakož i pro případnou kontrolu státních orgánů.

 

Osobní údaje zákazníka bude společnost zpracovávat zákonným a spravedlivým způsobem, pomocí vhodného technického a organizačního opatření, aby se zajistila úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, kterou zabezpečuje smluvně spol. Binargon, IČO: 27819001, DIČ: CZ27819001, Ostravská 952, 738 01, Frýdek-Místek - Místek. K osobním údajům budou mít přístup pověření pracovníci společnosti.

 

3) Platnost souhlasu 

 

Zákazník, poskytující osobní údaje společnosti výslovným souhlasem (zaškrtnutím políčka se souhlasem zpracování osobních údajů) dobrovolně, ho může kdykoliv odvolat, případně žádat o vymazání těchto údajů, vyjma zákonem stanoveným povinostem, které nařizují některá data uchovávat. Informaci o tom, které osobní údaje jsou konkrétně zpracovávány  společnost může poskytnout na písemné či elektronické vyžádání. Souhlas se zpracovnám dat je udělován na dobu neomezenou.

 

4) Prohlášení

 

Jako nakupující zákazník a subjekt údajů prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s tím, že mám právo na přístup k osobním údajům a právo na případnpu opravu osobních údajů. Zjistím-li nebo se domnívám, že jako subjekt údajů společnost provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat společnost:

 

• o vysvětlení

• vznést námitku

• požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav

• žádat o opravu nebo výmaz

 

Popřípadě můžu žádat o omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování a vznést právo na přenositelnost údajů, či žádat o právo být zapomenut. 

 

Výslovným souhlasem se zpracováním údajů (zaškrtnutí políčka se souhlasem se zpracováním osobních údajů) prohlašuji, že jsem byl jako subjekt údajů poučen, že mám právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to zejména v případě, kdy  mi společnost nevyhoví na moji žádosti o vysvětlení či odstranění stavu vzniklého zpracováním mých osobních údajů, které je v rozporu s mojí ochranou soukromého a osobní-ho života nebo je v rozporu se zákonem. 

 

Potřeba  souhlasu vychází z nového nařízení Evropské unie, tzv. GDPR, které jsou účinné od 25. 5. 2018. Jeho cílem je vyšší ochrana fyzických osob z hlediska podmínek využívání jejich osobních údajů.

Přihlásit se
0 Kč